Geert Zomer - Vlucht


Mijn vleugels heb ik uitgeslagen,
meer jongen nog dan man.
Ooit floten wij naar de meisjes, vol luister,
maar deze nachten zijn wij weerloos in het duister.

Van de basis kreeg ik mijn instructies mee:
\'Vlieg niet te laag over de zee, vlieg niet te hoog
en vermijd, zo mogelijk, het land.\'

Soms scheerden wij vlak over het water,
even later stegen wij weer op.
Mijn bommen liet ik vallen op de daken,
Hamburg brandde zo fel als de zon.

Ik wilde hen mores leren samen met mijn maten!

Ik draaide mijn kist richting het vaderland,
deze nacht, zo lang, zo zwart...
en dacht aan mijn prachtige meisje.
Niet lang geleden gaf zij mij haar hand...

Ineens was daar die scherpe KNAL!
Het vliegtuig stortte neer.

Nu vechten wij voor ons leven in het meer,
het water, zo koud als ijs, is een ware straf...
Misschien was ik wat overmoedig,
maar gelukkig nooit te laf...


Geert Zomer,
de Stadsdichter van Harderwijk


18 april 2012
*Ter gelegenheid van de onthulling van het monument ter nagedachtenis van de 117 bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Harderwijk of directe omgeving hun leven verloren.

 

stadsgedichten
2011

1 Een maatje 8 Echte zeebonk
2 Pure passie 9 Een festival voor iedereen
3 Niets dan de waarheid 10 Groene ziel 
4 Klein maar groot 11 Vleugels
5 Uit de as herrezen 12 100 jaar vuur
6 Harderwijk 8 mei 1446 13 Koepelglas
7 Stemmen, ruwe inborst en spektakel 14 Afscheid
   
   

 

stadsgedichten
2012

1 Nieuwjaarsduik 6 Het meisje van een soldaat
2 Vlucht 7 De Visser
3 Vriendschapsboom 8 Dichtbij
4 De wegenmenner  9 Alles van waarde is weerloos
5 Lalaland  
   

 

stadsgedichten
2013

1 Zandkastelen 2 Jetje uit Harderwijk