Geert Zomer - 100 jaar vuur


Zes smeden eren 100 jaar vuur,
de smederij hun lust en hun leven.
De wolfsbektang klemt gloeiend ijzer,
in vorm geslagen op 't aambeeld.

In deze kleine ruimte waar Hephaestus,
de god van het vuur en de smeedkunst,
zich vermaakt met vetkool, stokbeitel en boutentang
is in vier delen een botter geschapen.

De botter wil varen,
wil één zijn met wind en getijden.
Al zijn zeilen zet hij bij om het leven
te ervaren op een verre, verre Zuiderzee.

Golven dragen hem waarheen het lot maar wil,
zo vaart hij vele, vele jaren.
Tot hij tenslotte, moegestreden maar ook trots,
zich neerlegt in het zand.


Geert Zomer
Stadsdichter Harderwijk


*Ter ere van het honderdjarig bestaan van de scheepssmederij Veluvia.

 

stadsgedichten
2011

1 Een maatje 8 Echte zeebonk
2 Pure passie 9 Een festival voor iedereen
3 Niets dan de waarheid 10 Groene ziel 
4 Klein maar groot 11 Vleugels
5 Uit de as herrezen 12 100 jaar vuur
6 Harderwijk 8 mei 1446 13 Koepelglas
7 Stemmen, ruwe inborst en spektakel 14 Afscheid
   
   

 

stadsgedichten
2012

1 Nieuwjaarsduik 6 Het meisje van een soldaat
2 Vlucht 7 De Visser
3 Vriendschapsboom 8 Dichtbij
4 De wegenmenner  9 Alles van waarde is weerloos
5 Lalaland  
   

 

stadsgedichten
2013

1 Zandkastelen 2 Jetje uit Harderwijk