Geert Zomer - Klein maar groot


Jij laat ons zien met een knipoog.
Nooit te groot om Klein te zijn,
nooit te Klein om tegenwicht te bieden
houd jij stand.

Liefde is taal die bloeit in je hand.
Meer virtuoos dan je denkt blijf je achter de schermen.

Apollo fluistert:
Is Jan niet die man met de meesterhand?
Een sociaalliberaal in het politiek spel,
een Heer van Ginkgo Biloba die
in Harderwijk Centraal zijn stem uitlaat en
mijn poëtische gasten ferm en op lichte toon verblijdt?

Janny ís antwoord:
Ja, dat is zo.


Geert Zomer
Stadsdichter Harderwijk


7 april 2011,
*Jan Klein ontvangt van Burgemeester Berends de erepenning van de stad Harderwijk.

stadsgedichten
2011

1 Een maatje 8 Echte zeebonk
2 Pure passie 9 Een festival voor iedereen
3 Niets dan de waarheid 10 Groene ziel 
4 Klein maar groot 11 Vleugels
5 Uit de as herrezen 12 100 jaar vuur
6 Harderwijk 8 mei 1446 13 Koepelglas
7 Stemmen, ruwe inborst en spektakel 14 Afscheid
   
   

 

stadsgedichten
2012

1 Nieuwjaarsduik 6 Het meisje van een soldaat
2 Vlucht 7 De Visser
3 Vriendschapsboom 8 Dichtbij
4 De wegenmenner  9 Alles van waarde is weerloos
5 Lalaland  
   

 

stadsgedichten
2013

1 Zandkastelen 2 Jetje uit Harderwijk