2019


De Stadsdichter schrijft elke maand een paar dichtregels bij het Harderwijkse nieuws.

Deze worden gepubliceerd in Het Kontakt Harderwijk, elke eerste week van de maand.

 

MEI, 1

In de nacht van 30 april op 1 mei werd het regenboogzebrapad in het centrum besmeurd met een dreigende bijbeltekst over Sodom en Gomorra.

Ik schreef daarop de volgende regels (niet in de krant gepubliceerd):

 

Harderwijk

verenigd door liefde

is veel sterker dan

Harderwijk

verdeeld door haat

 

Doeslief,

De Stadsdichter

 

MEI, 2

“Harderwijk moet ’St. Tropez van Veluwemeer’ worden” kopte de Telegraaf op 17 april. Ook Pownews maakte een reportage.

 

SAINT-TROPEZ

Harderwijk, het Saint-Tropez aan het Veluwemeer

we werden al het Barcelona, om het even

maar mag Harderwijk ook gewoon

Harderwijk zijn aan het Wolderwijd?

 

JUNI

Op 21 mei is het Zonnepark Endura Rantrime geopend.

Na twee jaar voorbereiding kan er nu grootschalig zonne-energie worden opgewekt en afgenomen bij de Harderwijkse energiecoöperatie Endura.

 

IN HARDERWIJK ZIT ENERGIE

Wie waagt en weet de zon te vangen

wie draagt het licht over aan generaties

wie jaagt erop en kan verkopen:

in Harderwijk zit energie

 

JULI/AUGUSTUS

Vorig weekend was ik op Oerol, het festival op Terschelling. Ik stond naar het grote podium op het festivalterrein te kijken, en plotseling werd er een ‘rapper uit Harderwijk’ aangekondigd. De 11-jarige Harderwijker Leon had het voor elkaar gekregen; hij mocht een paar ‘lines droppen’ voor een enorm enthousiaste menigte.

 

LEON

Je dropte ze met zoveel lef

alsof je nooit anders had gedaan

uit Harderwijk en het enorm applaus

de trots groeide in mijn borstkas

 

SEPTEMBER

Op 20 en 21 september 2019 is de SamenLoop voor Hoop, een lokaal estafette-wandelevenement

ten bate van KWF Kankerbestrijding op de Stille Wei, IJsbaan en Strandeiland. De loop duurt 24 uur-

als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. De organisatie zamelt geld in voor

wetenschappelijk kankeronderzoek. Kijk op www.samenloopvoorhoop.nl om te kijken wat je kunt

doen.

 

HARDERWIJKSE HOOP

Hoop verspreidt zich

als we samenlopen

het gaat als een

estafettestokje door de stad-

hoop die geef je door

 

OKTOBER

Op 19 september werd aan Dim van Ree de Harderwijker Erepenning uitgereikt en werd hij tot ereburger van Harderwijk benoemd vanwege zijn enorme inzet voor Harderwijk -waaronder zijn initiatief voor het Stadsdichterschap. Heleen Triesscheijn ontving op 24 september de Harderwijker Speld voor haar grote belangeloze inzet voor een leefbaar Harderwijk.

 

DE SPELD EN DE PENNING

Voor Dim de penning

en voor Heleen de speld

voor Harderwijk de eindeloze inzet

waarmee zij voor ons onmisbaar werden. 

 

NOVEMBER

De regionale werkgroep Armoede van de PvdA heeft het Beleefhuis Harderwijk in het leven geroepen. Je kunt in deze 'pop-up beleving' ervaren hoe het is om in armoede te moeten leven. Het Beleefhuis is al heel druk bezocht en nu wegens succes nog de hele maand november open. Het Beleefhuis is gratis; aanmelden via beleefhuisharderwijk@gmail.com

SUCCES
Wegens succes verlengd
leven in armoede
voor even beleven; 
beter niet voor het leven 

 

DECEMBER

Vanaf 1 januari 2020 valt Het Kontakt niet meer op de mat van de inwoners van Ermelo en Harderwijk. Uitgever BDUmedia verkoopt de titels aan DPG Media. Het Kontakt wordt geïntegreerd in het Ermelo’s Weekblad en de Harderwijker Courant.

 

DANK VOOR KRANT

Niet dat er geen nieuws meer is

er geen inkt of papier meer is

maar de laatste letters liggen klaar –

dank. Voor alle jaren krant.